Développer, faire développer, évaluer des compétences de communication en Fle

Nous contacter

Gallika.net

Boîte Postale 21514
GR-55236 Panorama
Grèce

info@gallika.net

Nous suivre

Ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας (2010 - )

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 493Β/18-3-09 [[ [...] Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής :

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια « σύντομη απάντηση ». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου « πολλαπλή επιλογή », δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται :

α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης : « συμπλήρωση » ή/και « αντιστοίχιση ».

β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρό¬τασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης : « συμπλήρωση ».

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπε¬δο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνε¬κτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης : « αντιστοίχιση » ή/και « τοποθέτηση στη σωστή σειρά ».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα. [...] ]], από το 2010 και εφεξής αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δείγματα θεμάτων για όλες τις ξένες γλώσσες μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.ypepth.gr/... [2].

Démo du nouveau format

COMMENT S’ENTRAÎNER ?

Pour l’instant, vu le peu d’anciens examens, une bonne façon de s’entraîner est probablement d’effectuer les activités proposées dans les épreuves 1 et 2 des examens du ΚΠγ téléchargeables ici : http://www.kpg.ypepth.gr/.... Commencez par un niveau qui vous semble facile puis montez jusqu’au niveau B2.

Examen approchant (ΚΠγ 2011-Compréhension ecrite et mise en exercice du système de la langue)
Examen approchant (ΚΠγ 2011-Production et médiation écrites)

ANCIENS EXAMENS

Examen de juin 2010
Examen de juin 2011

NOUVEAU ! (mai 2012)

Πληροφοριακό και μαθησιακό υλικό για τη στήριξη και την προετοιμασία των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων που θα εξεταστούν στο ειδικό μάθημα « Γαλλική Γλώσσα »Merci à Γεωργία-Ευαγγελία Μπαλούμη d’avoir communiqué les informations légales sur le groupe FaceBook de Gallika.net.

__________

[1Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

[2Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


1 Commentaire

  1. fabienne

    quel est le niveau des examens pahelleniques ?
    B1 ? B2 ?
    merci de votre reponse

Réagir

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.