Ο κοσμοπολιτισμός του Καζαντζάκη

Ο κοσμοπολιτισμός του Καζαντζάκη - Image d'illustration

Σας εσωκλείουμε το πρόγραμμα της Διεπιστημονικής Ημερίδας που συνδιοργανώνει το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Une manifestation à ne pas manquer. Le programme complet des interventions peut être téléchargé ci-dessous.

Διεπιστημονικής Ημερίδας

Documents - Ressources