Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα : εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση - Image d'illustration

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μετέφρασε στα ελληνικά το κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : Apprendre, Enseigner, Evaluer / Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα : εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου [1].

Σύμφωνα με το πρόλογο των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης το έργο της μετάφρασης και της προσαρμογής του κειμένου στην ελληνική δεν ήταν πάντα απλή ή εύκολη υπόθεση : το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο είναι ιδιαίτερα πυκνό, ενώ είναι συχνή η εισαγωγή νέων όρων ή ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου άλλων που ήταν ήδη σε χρήση στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας ή και των συγγενών της επιστημονικών κλάδων.

Πολύτιμες πληροφορίες για την απόδοση και το περιεχόμενο των όρων αυτών – καθώς και πολλές ιδέες για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και την αξιολόγηση της ξένης γλώσσας – μπορεί κανείς να βρει στο έργο (το σχετικό με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) των συναδέλφων Βασιλικής Δενδρινού και Αντώνη Τσοπάνογλου. Η ορολογία σε αρκετές περιπτώσεις, δεν συγκλίνει με τη δική τους.

Voir en ligne

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα : http://gallika.phpnet.org/3/spip2/depots/cecr_gr.pdf

Notes

[1Il ne s’y trouve plus ! Voici une autre adresse : http://gallika.phpnet.org/3/spip2/depots/cecr_gr.pdf

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...