Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  - Image d'illustration

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2006-2007,

κ α λ ε ί

τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ως ακολούθως :

α) όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού,

β) όσους έχουν μόρια από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ετών 2002 και 2004,

γ) όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακα Γ΄) βάσει του πτυχίου τους

Προθεσμία υποβολής ορίζεται : από 2-6-2006 μέχρι 20-6-2006.

Plus d’infos : ici !