Λοιπόν διηγήσου !…  - Image d'illustration

Διαγωνισμός για τη Γαλλοφωνία

Λοιπόν διηγήσου !…

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν εναν διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά ) και τους Έλληνες φοιτητές.

« Λοιπόν διηγήσου !… »

Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Εβδομάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο με επίκεντρο τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας. Η Εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2013.

Αυτή τη χρονιά σας προτείνουμε να εργαστείτε γύρω από ιστορίες και θρύλους, καθώς και τις δέκα λέξεις της γαλλοφωνίας. Για να ανακαλύψετε τα θέματα και τους όρους συμμετοχής γι’αυτή τη χρονιά, παρακαλώ δείτε τις οδηγίες ανάλογα με το επίπεδο της τάξης σας.

- Δημοτικό – ΘΕΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΠΗΓΕΣ
- Γυμνάσιο – ΘΕΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΠΗΓΕΣ
- Λύκειο και Πανεπιστήμιο – ΘΕΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΠΗΓΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : αυτή τη χρονιά, τα έντυπα εγγραφής θα πρέπει να αποσταλούν πριν τις δημιουργίες.

Dis-moi dix mots !

Voir en ligne

Dis-moi dix mots semés au loin : http://www.dismoidixmots.culture.fr/