Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Image d'illustration

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
& ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008 )

Το ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει, αναμορφωμένο ως προς τις ώρες εξέτασης, το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών διαγωνισμών των εκπαιδευτικών βάσει των προκηρύξεων 2Π/2008 και 3Π/2008, προκειμένου να διευκολύνει τους υποψηφίους οι οποίοι είχαν δηλώσει συμμετοχή σε κλάδους και των δύο διαγωνισμών. Το νέο πρόγραμμα εξετάσεων έχει ως εξής :

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της κάθε εξέτασης.

Οι νέοι Πίνακες με τα Εξεταστικά Κέντρα των ανωτέρω γραπτών διαγωνισμών, που περιλαμβάνουν τις νέες ώρες εξέτασης, αποστέλλονται για ανάρτηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν το εξεταστικό τους κέντρο καθώς και τις ώρες εξέτασής τους και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Τα εξεταστικά κέντρα και των δύο προκηρύξεων (2Π/2008 και 3Π/2008) παραμένουν τα ίδια με αυτά που είχαν ήδη ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ.

Αναζήτηση εξεταστικών κέντρων 2Π/2008 και 3Π/2008

asep.gr