Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  - Image d'illustration

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2006-2007,

κ α λ ε ί

τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ως ακολούθως :

α) όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού,

β) όσους έχουν μόρια από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ετών 2002 και 2004,

γ) όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακα Γ΄) βάσει του πτυχίου τους

Προθεσμία υποβολής ορίζεται : από 2-6-2006 μέχρι 20-6-2006.

Plus d’infos : ici !