Τίτλοι γλωσσομάθειας − Τρόπος απόδειξης

Εφήμερης της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Προκηρύξεων A.Σ.E.Π. Αρ., Φύλλου 272, 6 Ιουνίου 2008, Παράρτημα Γ΄ [copy&paste + tableaux comparatifs].

Voir …

Η αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 60 τ. Α' ΦΕΚ 65 2006 - "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου".

Voir …

Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας

Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Voir …

DVD de productions orales illustrant, pour le français, les niveaux du CECR

Merci à Dimitra Angelopoulou, éminente enseignante du français à Athènes, d’avoir lu pour nous ce qui suit dans le Courriel européen des langues, lettre d’information en ligne, gratuite, publiée trois fois par an, qui a pour objectif de faire connaître les recherches et publications …

Voir …

Le FLE dans le réseau public : programmes, directives…

Quelques liens super sympas vers pi-school.gr : Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Διαθεματικό πρόγραμμα ...

Voir …
Il y a au total 12 articles dans cette rubrique, cette page en affiche 12
Back to Top
Accès au Site : visiteur | rédacteur | administrateur
Accès aux Forums : administrateur | modérateur | membre