Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της της γαλλικής γλώσσας

Ημερίδες επιμόρφωσης : APELF

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της της γαλλικής γλώσσας - Image d'illustration

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.) έχει τη χαρά να διοργανώσει στις :

- 20-6-08, ημέρα Παρασκευή στην Πάτρα, στο Πειραματικό Γυμνάσιο AEI Πάτρας, Πανεπιστημίου και Ανθουπόλεως, Ανθούπολη, τηλ : 2610-431590
- 21-6-08, ημέρα Σάββατο στο Βόλο, στην Ελληνογαλλική Σχολή « Άγιος Ιωσήφ », Σπ. Σπυρίδη 130, Τ.Κ. 38221, Βόλος, τηλ : 24210-47663
19-9-08, ημέρα Σάββατο στη Χίο,(θα ανακοινωθεί στο site www.pasykaga.gr η ακριβής διεύθυνση) ημερίδες επιμόρφωσης με σεμινάρια που αφορούν στους τρόπους διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας και στους τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών. Ο Σύλλογος έχει ζητήσει η ημερίδα να τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές γαλλικών και για τα παιδαγωγικά εργαστήρια, όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές που το επιθυμούν. O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει 1 εργαστήριο διδακτικής και 1 εργαστήριο παιδαγωγικής. Στη λήξη της ημερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής.

Documents - Ressources

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...