Πρόγραμμα εξετάσεων Delf-Dalf mai 2007

Πρόγραμμα εξετάσεων Delf-Dalf mai 2007 - Image d'illustration

DELF A1

20/05/07 (Γραπτά) : 09.00-10.20

14/05/07 (Προφορικά- Αθήνα) : 17.00 - 21.00

DELF A2

20/05/07 (Γραπτά) : 11.00-12.40

15/05/07 (Προφορικά- Αθήνα) : 17.00 - 21.00


DELF B1

20/05/07 (Γραπτά) : 13.15-15.00

16/05/07 (Προφορικά- Αθήνα) : 17.00 - 21.00

DELF B2

19/05/07 (Γραπτά - Επαρχία) : 09.00-11.30

19/05/07 (Γραπτά-Αθήνα) : 18.00 - 20.30

17/05/07 (Προφορικά- Αθήνα) : 17.00 - 21.00


DALF C1


18/05/07 (Γραπτά) :
17.00-21.00

03/06/07 (Προφορικά - Αθήνα)

DALF C2

19/05/07 (Γραπτά) : 09.00-12.30

19/05/07 (Προφορικά- Αθήνα)

03/06/07 (Προφορικά - Αθήνα)


Οι προφορικές εξετάσεις (DELF - DALF) θα διεξαχθούν στην επαρχία από Παρασκευή 18 Μαίου 2007 μέχρι και Κυριακή 20 Μαίου 2007.

Voir en ligne

IFA : http://www.ifa.gr/grec/examgr/accueilexamgr/index.htm