Η διδασκαλία της Γαλλικής στο Δημοτικό

Η διδασκαλία της Γαλλικής στο Δημοτικό - Image d'illustration

Παιδαγωγική Συνάντηση με Καθηγητές Γαλλικής (ΠΕ05) που διδάσκουν σε Δημοτικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 386/ 17-04-2007
καλούνται όλοι οι καθηγητές Γαλλικών (ΠΕ5) που διδάσκουν στα Σχολεία :

- του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ανατ. Αττικής

- του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατ. Αττικής

- του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Ανατ. Αττικής

- του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Ανατ. Αττικής

να προσέλθουν την Τετάρτη 25 Απριλίου 2007, στην παιδαγωγική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (Εθνικής Αντίστασης και Μαυρομιχάλη, τηλ. 210-6665387) από 09:30 – 11:30 με θέμα « Η Διδασκαλία της Γαλλικής στο Δημοτικό ».

Voir en ligne

4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής : http://4grpe-anatol.att.sch.gr/announce/announce07004.htm