Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ - Μάιος 2007

Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ - Μάιος 2007 - Image d'illustration

Γαλλικά


Σάββατο 5 Μαϊου 2007

ΚΠΓ Β1 "μέτρια γνώση"

ΠΡΩΙ : Γραπτές εξετάσεις

8.00-9.00 : Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

9.10-9.50 : Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτόυ λόγου

10.00-10.30 : Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου

ΚΠΓ Γ1 "καλή γνώση"

ΠΡΩΙ : Γραπτές εξετάσεις

11.30-13.00 : Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

13.15-14.45 : Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτόυ λόγου

14.45-16.15 : Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου

ΚΠΓ Β2 "καλή γνώση"

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Εναρξη 10.00 : Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου


Κυριακή 6 Μαϊου 2007

ΚΠΓ Β2 "καλή γνώση"

ΠΡΩΙ : Γραπτές εξετάσεις

8.00-9.30 : Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

10.00-11.30 : Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτόυ λόγου

12.30-13.00 : Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου

ΚΠΓ Β1 "μέτρια γνώση"

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Εναρξη 10.00 : Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου

ΚΠΓ Γ1 "πολύ καλή γνώση"

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Εναρξη 10.00 : Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου