Εκθεση ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων

Εκθεση ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων - Image d'illustration

Στις 3 και 4 Μαρτίου θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel η 24η έκθεση ξενόγλωσσου διδακτικού βιβλίου International Publishers.


Divani Caravel

Samedi & Dimanche

3 & 4 Mars 2007

10:00 - 18:00

Voir en ligne

International Publishers : http://www.ip-exhibitions.eu/