Η προκήρυξη για την πρόσληψη 6.888 εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία

Η προκήρυξη για την πρόσληψη 6.888 εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία - Image d'illustration

Βγήκε η προκήρυξη
για την πρόσληψη 6.888 εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

Σημειώνεται ότι το έντυπο της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων στον διαγωνισμό περιέχει αλλαγές.