Επιμορφωτική Διημερίδα

Επιμορφωτική Διημερίδα - Image d'illustration

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF), το Μορφωτικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, με τη στήριξη και σε συνεργασία με την Ελληνογαλλική Σχολή « SAINT-PAUL » στον Πειραιά, Πανεπιστημιακούς καθηγητές και τις Σχολικές Συμβούλους της Γαλλικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας, οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών με γενικό τίτλο :

« Ειδική διδακτική της γαλλικής γλώσσας : σχεδιασμός μαθημάτων για τη διδασκαλία / εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας »

το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 & την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2006
στην Ελληνογαλλική Σχολή « SAINT-PAUL » στον Πειραιά.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
Δηλώστε συμμετοχή, αποστέλλοντας την αίτηση που θα βρείτε στο site του APF στο info@apf.gr ή στο φαξ : 210 45 37 721.

Voir en ligne

www.apf.gr : http://www.apf.gr/docs/%C5%D0%C9%CC%CF%D1%D6%D9%D4%C9%CA%C7%20%C4%C9%C7%CC%C (...)