Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

« Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα »

Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών - Image d'illustration

Master 2 Commun
Didactiques du plurilinguisme et politiques linguistiques
Diffusion des langues et cultures en contexte multilingue

Το Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2 με τίτλο « Γλωσσική Αφύπνιση » έχει εγκριθεί από τα Υπουργεία Παιδείας της Γαλλίας και Ελλάδας και αποτελεί σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης [Τ.Ε.Π.Α.Ε]) με το Πανεπιστήμιο Maine, Le Mans, Γαλλία.

Οι φοιτητές, θα ειδικευθούν σε θέματα πολιτισμού και διδακτικής της πολυγλωσσίας για δύο εξάμηνα, το χειμερινό στην Ελλάδα και το εαρινό στη Γαλλία. Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι οι καθηγητές Γλωσσολογίας Σωφρόνης Χατζησαββίδης και Michel Candelier.

Για πληροφορίες, επισκεφθείτε το site :
http://www.univ-lemans.fr/ [1]

Voir en ligne

http://nrd02w3.nured.auth.gr/module... : http://nrd02w3.nured.auth.gr/modules/master/inc_masterfrnace.html

Notes

[1Πληροφορίες

Γραμματεία : Α. Μουμτζίδου

Τηλ. :++30 2310 995090, 2310995011, 6947 522885

Fax : ++30 2310 995024

Διεύθυνση : Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας

Πανεπιστημιούπολη 541 24 Θεσσαλονίκη

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...