ΔΠΜΣ

Anciens sujets du concours pour l’inscription au ΔΠΜΣ

Anciens sujets du concours pour l'inscription au ΔΠΜΣ  - Image d'illustration

Anciens sujets pour l’accès au ΔΠΜΣ de l’université de Thessaloniki

Voici les anciens sujets du concours qui permettait chaque année à une vingtaine d’élus de s’inscrire au DEA interdisciplinaire "Sciences du langage et de la communication" à l’Université Aristote de Thessaloniki.

Voir en ligne

Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) : http://dpms.frl.auth.gr/

Portfolio